I den mån jag orkar skriva om samhälle, miljö, myndigheter och andra politiska frågor kan det hända att det hamnar här.

Det som skrivs här är mina egna åsikter fristående från mitt engagemang i olika föreningar (inklusive Miljöpartiet det gröna i Hörby).

måndag 9 april 2012

Att styra social verksamhet

På Skånes nya tidning "Skånes Fria" kan man i dagarna läsa fördjupning om läget på Försäkringskassan i Skåne. I en artikel berättar en handläggare om hur man på handläggarnivå pressas att bedöma "på rätt sida gränsen" för att minska kostnaderna för Försäkringskassan.


Handläggaren vitnar om att man pressas att minska kostnaderna och att det går så långt att det blir lönegrundande; den som inte kapar kostnader tillräckligt effektivt får mindre chans till löneökning.


Trenden är oroväckande. Att koppla handläggarens personliga vinning till att man pressar och undervärderar behovet hos den sökande är förkastligt.Handläggning måste ske korrekt mot öppna och för allmänheten tillgängliga riktlinjer. Vi skall alla kunna granska vad som gäller, vilka riktlinjer som gäller. Detta blir än mer viktigt eftersom sekretessen medför att vi sällan kan granska enskilda ärende. Det som aldrig får ske är att personliga vinstintressen får styre över hur vårt behovs bedöms i svåra situationer.


Styrning av handläggningen måste ske via tydliga regler och riktlinjer. Den rådande politiska ambitionen borde tydligt återspeglas i de regler och de riktlinjer som gäller för verksamheten. Med tiden bygger man också upp praxis där tolkningar och gränsfall dokumenteras och blir vägledande.


Med detta som grund borde det vara möjligt att objektivt redovisa bedömning en enskilda fall satt i relation till regler, riktlinjer och praxis. En sådan styrning innebär, precis som i vilket kvalitetssystem som helst, att man kan mäta utfall och därmed införa justeringar vid behov.

// Erik

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar