I den mån jag orkar skriva om samhälle, miljö, myndigheter och andra politiska frågor kan det hända att det hamnar här.

Det som skrivs här är mina egna åsikter fristående från mitt engagemang i olika föreningar (inklusive Miljöpartiet det gröna i Hörby).

måndag 9 april 2012

Ännu en blogg med Erik

Då var det dags igen.
En ny blogg.

Jag vill gärna skilja på mina bloggar; en för varje team. Jag vill de som söker teknik skall hitta det på en blogg och de som söker samhällsdebatt skall finna det på en annan blogg.

Så därför startar jag ytterligare en blogg med föresatsen att skriva om samhället och mitt miljöengagemang.

Välkomna!
Erik

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar