I den mån jag orkar skriva om samhälle, miljö, myndigheter och andra politiska frågor kan det hända att det hamnar här.

Det som skrivs här är mina egna åsikter fristående från mitt engagemang i olika föreningar (inklusive Miljöpartiet det gröna i Hörby).

fredag 7 september 2012

Friska vindar i Hörby, en resurs att utnyttja

Svårt det där med politik.

Som miljöpartist är man sälla populär när man skriker sig hes mot politikens kortsiktiga mål medan man känner inom sig hur allt kommer att gå åt skogen om ingen börjar göra något.

Och när man är man upptagen i olika andra viktiga politiska frågor bli man ifrågasatt för att man inte visar sin klassiska miljöprofil tillräckligt i den lokala miljödebatten.

Märkligt hur folk engagerar sig i vårt partis göra eller inte göra, men vist är det kul att ingen riktigt kan lita på hur vi skall agera ;)

Man kan ju också tänka sig att vi inte är ett enfrågeparti, även om miljön är grundläggande i behovstrappan. Utan miljö har vi varken mat eller andra fysiska förutsättningar för liv och då känns andra frågor som lyxproblem.

Dessutom är det så att jag inte ser det som speciellt viktigt att debattera huruvida man kan översiktsplanera utrymme för vindkraft på Linderödsåsen. Jag tycker den viktiga frågan är varför man i allmänhet inte vill ha vindkraft i Hörby, varför man vill samla den till ett enda område som dessutom är känsligt ur miljösynpunkt. Linderödsåsen är ju trots allt kanske inte det som lämpar sig bäst i kommunen.

Men det är inte bara i politiken det blåser. Här utanför mitt köksfönster finns en utmärkt blåsig dal med gles bebyggelse och investeringssugna markägare. 500 meter till grannen är lätt ordnat. Men  i stället bråkar dels militär och dels ett litet privat flygfält om saken och därmed är hela dalen spärrad. Förnyelsebar energi utslagen av bomber och bensinmotorer från 40:talet. Vicken ironi.

Skall jag säga något i den debatten är det nog följande:

Samla Hörbys flygtrafik till Eslöv och Kristianstad
Hörby som samhälle har ringa behov av  flygplatser eftersom ingen verksamhet med samhällsnytta bedrivs våra flygplatser: varken passagerartrafik eller godstrafik sker vad jag vet. Vi borde i stället konsekvent flytta all flygtrafik till Eslövs eller Kristianstads flygplatser. Där finns också möjlighet till en korrekt och miljöhantering (bränsle, buller etc) och behovet av flygzoner minskar.

Ifrågasätt militärens behov av säkerhetsområde
Militären lär ha ett säkerhetsområde som sträcker sig från Revingehed och en bit in i Hörby. Nu har ju försvaret minskat markant, värnplikten är borta och inriktningen är ändrad. Behöver man verkligen behålla allt utrymme på samma sätt? Kan man begränsa skjutning och behov av säkerhetszoner så att samhället kan bygga ut vindkraft?

Var generös med utrymme för vindkraft i översiktsplaneringen
Vi ser framför oss att möjligheten att importera olja kommer att krympa inom bara några år. Storbritannien  har redan slutat exportera, Danmark minskar exporten med nästan 20% om året (2005-2010). Eftersom vi främst importerar från Ryssland, Norge och Danmark är det allvarligt. Det är faktiskt så att vi inom ramen för livslängden av en översiktsplanering kan behöva våra vindkraftverk rent handgripligen.
Översiktsplanen är inte ett bygglov, det styr vilka områden som kan användas till vad. Den borde dels värna om förnyelsebar energi (vind och sol), dels om möjlighet att odla mat till en växande befolkning.

Det man saknar är dessutom inplanerade områden för ekologisk odling. För vist vore det coolt om kommunen kunde börja driva utvecklingen av ekologiskt och hållbar matproduktion i sina översiktsplaner!


Och för övrigt tycker jag att ekologiskt bruk av ekologisk förberedd mark  borde få förtur, både i Råby som på övriga platser i byn. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar