I den mån jag orkar skriva om samhälle, miljö, myndigheter och andra politiska frågor kan det hända att det hamnar här.

Det som skrivs här är mina egna åsikter fristående från mitt engagemang i olika föreningar (inklusive Miljöpartiet det gröna i Hörby).

onsdag 6 juni 2012

Lantbrukets regler måste ses som samhällsfrågor

I dag rapporterar Ekot om att veterinärförbundet och LRF är oense rörande krav på frigående mjölkkor vintertid. En ekologisk mjölkbonde berättar att merkostnaden för detta är 9 miljoner och som behöver lånas med osäker garanti.

Det är viktigt att man lyfter upp diskussioner som dessa på ett samhällsplan, det handlar inte bara om att höja kraven på bönderna utan också om att bondens ersättning för mjölk och kött skall justeras så att investeringen är hanterbar. Om samhället ställer krav måste man ta konsekvenserna.

Kanske måste man dra det så långt att man vi offentliga upphandlingar skall kräva att mat produceras enligt Svenska höga normer och att man betalar priset för det.

Att ställa höga krav på djurhållning i Sverige och sedan köpa Danskt kött för att det är billigare är inte hållbart, det kommer på sikt att utarma vår egna bönder.

Att ständigt ställa högre på Svensk djurhållning utan att bidra till den ekonomiska konsekvensen är ohållbart.

Ställ höga krav på Svensk djurhållning, säkerställ att bonden får rimlig ersättning för sin högkvalitativa produkt och köp Svenskt kött i första hand!Erik Ridderby (mp)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar